خدمات

  : در کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ خدمات زیر به بیماران عزیز ارائه می شود

  • سم زدایی  به روشهای کوتاه مدت , سریع , فوق سریع
  • مشاوره و روان درمانی های فردی و گروهی
  • درمان با متادون با کمترین هزینه
  • با همکاری متخصصین روانپزشک , بیهوشی , روانشناسی و مددکار
  • با مجوز رسمی از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting