اعتیاد از دیدگاه قانون

پدیده جهانشمول مواد مخدر در ردیف سه بحران فقر و رشد جمعیت، مشکلات زیست محیطی و سلاحهای شیمیایی و هسته ای است که بشر امروزی با آن دست به گریبان بوده و این معضل کلیه ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جوامع مختلف را تهدید نموده و خسارت های جبران ناپذیری در ابعاد مختلف به آحاد مردم وارد می سازد

این پدیده بعد از تجارت نفت، صنعت توریسم و فروش سلاح چهارمین تجارت جهانی محسوب می گردد و به عنوان قاچاق سیاه پس از فروش اسلحه بیشترین سود را به خود اختصاص داده است، کشور ما ایران نیز به دلیل همجواری با بزرگترین تولید کننده مواد مخدر یعنی کشور افغانستان از این قاعده مستثنی نبوده و علاوه بر هزینه های گزاف جانی سالانه معادل ده هزار میلیارد تومان صرف مبارزه با این پدیده خانمانسوز و تبعات آن می نماید . بدیهی است که زمانی نتایج مطلوبی کسب خواهد شد که به طور همسو و هماهنگ، فعالیتهای پیشگیرانه و نرم افزاری نیز انجام شود و این امر محقق و میسر نمی گردد مگر اصحاب فرهنگ و هنر و اهل قلم و اندیشه با ابزارهای پرنفوذ فرهنگی و هنری در این راه گام نهند و با خلق آثار بدیع و نو، اقشار مختلف جامعه را نسبت به تبعات این پدیده شوم آگاه سازند و فرهنگ سلامت و درست زیستن و درست اندیشیدن را در بنیان جامعه نهادینه سازند

قانون مبارزه با مواد مخدر

١- نگهداری , حمل , خرید , توزیع ,اخفا ,ترانزیت ,عرضه و فروش مواد اعتياد آور جرم بوده و برابر مقدار و نوع جنس قانون با آن برخورد خواهد کرد .

٢- دایرکردن یا اداره کردن مكان برای استعمال مواد اعتياد آور جرم می باشد .

٣- استعمال مواد اعتياد آور به هر شكل و طریق جرم می باشد.

۴- برابر قانون مبارزه با مواد اعتياد آور اعتیاد جرم محسوب می گردد و برابراین قانون با معتادان برخورد خواهد شد .

تذکر : در مورد افرادی که خود را برای بهبودی از بيماری وابستگی به مواد به مراکز درمانی مجاز معرفی می کنند این ماده از قانون صدق نخواهد کرد واین افراد مجرم قلمداد نخواهند شد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Free Web Hosting