آدرس کلینیک ترک اعتیاد فروغ

کرج: چهار راه طالقانی , طالقانی شمالی , پشت پوشاک بزرگ خانواده , اول خیابان میرزائی ساختمان امام

رضا , طبقه دوم , پلاک 9

تلفن : 2263779 0261 - 2263801 0261 - 2263662  0261 

 forogh.clinic@yahoo.com :ایمیل

ساعات پذیرش

صبح ها : از 9 صبح  الی 12:30 ظهر

بعد از ظهرها : از 3 بعد از ظهر الی 9 شب

همه روزه حتی ایام تعطیل بازاست

آدرس مطب دکتر حسین رجایی

کرج: چهار راه طالقانی , طالقانی شمالی , پشت پوشاک بزرگ خانواده , اول خیابان میرزائی ساختمان امام

رضا , طبقه سوم , پلاک   

تلفن : 2263779 0261 - 2263801 0261 - 2263662  0261 

forogh.clinic@yahoo.com :ایمیل

ساعات پذیرش

بعد از ظهرها : از 4 بعد از ظهر الی 9 شب

 همه روزه بجز ایام تعطیل بازاست

 لطفا نظرات , پیشنهادات و سوالات  خود را از طریق ایمیل  برای ما ارسال نمایید  

 

 

Free Web Hosting