فرازی از مجموعه " عشق د موکراتیک " تالیف دکتر حسین رجا یی :

اما ,آیا معلوم است که مردان مزبور چرا و به چه حقی اسم لکاته بر آن زنان باصطلاح بیرونی گذاشته اند؟

مگر آن لکاته ها با موجودات مذکری خارج از این کره خاکی و غیر از مردان آن جوامع خلوت می کنند ؟

این ,از خود شیفتگی تربیتی شده و فرهنگی شده مردانی حکایت می کند که انگار نیروی تطهیر کننده عجیبی

در وجود آنان نهفته است که علیرغم تماس فیزیکی تقریبا همیشگی آنان با لکاته ها ,هر لحظه خود آنان را از

لکاتگی و هرزگی می شویاند و به وجود مبارک و مقدس زنان اثیری باز می گرداند .

حال آنکه در جوامع مرد سالارانه مزمن (سنتی) در نهایت , این مناسبات فاسد اقتصادی است که زنان را به

دو گروه لکاته و اثیری منفک ساخته است و با ویرانی این ساختاراغلب ریاکارانه , لکاتگی نیز از فساد

ریشه دار اقتصادی مستقل خواهد گشت و به صورت عادلانه ای , همچنانکه در مورد مردان مصطلح گشته ,

به نام روابط آزاد وبرحق جنسی تغییر نام خواهد داد . آنروز دیگر هزینه ای هم بنام "حق لکاتگی "اخذ نخواهد

شد.

آن روز شاید بتوان نام خانوادگی مادران را نیز بر فرزندان اطلاق نمود و شوهران نیز با اسم فامیلی

همسرانشان خوانده شوند. روزی که سقط جنین مطلقا" آزاد خواهد بود , اما زنهای مجرد نیز اختیارواراده

خواهند داشت که بدون اینکه از حرامزاده خوانده شدن نوزادشان بترسند , بدون اینکه ننگی را به جان بخرند

و بدون ترس از عواقب اقتصادی و خانوادگی آن , ثمره عشقی لذت بخش را بزرگ و بالغ نمایند.

در اینجا بی مناسبت نیست جهانی خیالی را تصور نماییم که در آن , زنان قدرت مطلق اقتصادی را دردست

داشته باشند و به خاطر اندرونی و بیرونی کردن مردان ,  آنان را به گروه های هرزه و غیر هرزه

تفکیک نمایند و ... . شاید این تصورغرور بسیاری از مردان خواننده ی این مجموعه را در این لحظه

جریحه دار نماید. اشکالی هم ندارد. بگذار لااقل بدین سبب از بکارگیری این اصطلاحات وقیح درتفکیک

انسانها (چه مرد و چه زن) بپرهیزند . کرامت انسانی بجز در سایه عدالت و آزادی بر آورده نخواهد شد و

آنروز دیگر عشق هم برابرانه و عادلانه و هم آزاد وهم دموکراتیک شمرده خواهد شد.


Free Web Hosting