فرازی از کتاب " پرخاشگری بالینی و اجتماعی"  اثر دکتر رجایی :

خشونت و پرخاشگری یکی از رفتارهای رایج بشری است و در اصل به عنوان پدیده ای اجتماعی

نگریسته می شود که جنبه های روانشناسی مهمی نیز دارد . آمارها نشان می دهند که بروز پرخاشگری

و خشونت در جامعه انسانی هنوز میزان بسیار بالایی دارد. در تمامی دنیا سالیانه میلیونها جرم خشونت

آمیز( اعم از قتل ,تجاوز به عنف ,زورگیری و نزاعهای شدید ) صورت می گیرد * و تاریخ مکتوب و

نا مکتوب بشر مملو از خشونت و مرگ آفرینی بوده است.

اشاره شد که پرخاشگری صرفا" علل روانی ندارد . این موضوع مهم در بخش های بعدی این مجموعه

روشن تر خواهد شد. هرچند این اثر بیشتر سهم روانشناسی پدیده خشونت بالینی و اجتماعی را خواهد

پرداخت . معهذا نیم نگاهی هم به عوامل و علل اجتماعی آن خواهد شد.

اخبار مربوط به خشونت های نظامی و شبه نظامی در جهان ,امروزه با اسم برخی از کشورها و مناطق

دنیا گره خورده است و سایه نگرانی گسترش آنها از نواحی همجوار و دورتر کم نمی شود و از جانب دیگر

خطر توسعه و ذخیره سازی سلاحهای کشتار جمعی ,انسان معاصر را به چالش های جدیدتری وا داشته

است. بنابراین برای بسیاری ,این سوالات ایجاد می شود : چرا اینچنین است و چه باید کرد؟ آیا پرخاشگری

چنانچه در حیوانات ,احیانا" برای تامین بقای آنان صورت می گیرد,غریزی است یا اکتسابی ؟و آیا فایده ای

برای انسان دارد؟

 

* در حدود 8/1 میلیون جرم خشونت آمیز در سال 1995 در ایالات متحده امریکا به ثبت رسیده است .

 


Free Web Hosting