لوگو کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ

اعتیاد

اعتياد یکی از مسائل اساسي انسان امروزي است. خصوصاً اعتياد به داروهاي روان گردان و مواد مرتبط با آنها که بسيار ديده مي شود كه تأثيرات بسيار ناخوشايند در احساس فرد، نحوة تفكر و شيوه رفتار او به جاي مي گذارد و علاوه بر اينها مشكلات و معضلاتي نيز در نحوة زندگي اجتماعي، خانوادگي و شغلي فرد ايجاد مي كند. متخصصان معتقدند كه اين مواد از طريق تعامل با انتقال دهنده هاي عصبي در انجام فعاليت هاي به هنجار مغز اختلال ايجاد مي كنند. بسياري نيز علت روي آوردن افراد به اين مواد را عواملي مانند مشكلات اجتماعي و خانوادگي، تأثير همسالان، مشكلات رواني و رفتاري و ژنتيكي مي دانند

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ

کلینیک تخصصی ترک اعتیاد فروغ تحت نظر دکتر حسین رجایی دارای بورد تخصصی روانپزشکی و سالها تجربه موفق در امر ترک اعتیاد آماده پذیرش شما و عزیزانتان برای نجات از این بیماری خانمان سوز می باشد

ترک اعتیاد فروغ

آدرس

کرج: چهار راه طالقانی , طالقانی شمالی , پشت پوشاک بزرگ خانواده , اول خیابان میرزائی ساختمان امام

رضا , طبقه دوم , پلاک 9

 تلفن : 2263779 0261 - 2263801 0261 - 2263662  0261

Free Web Hosting